Consular Service Camp May 30th through June 3rd, 2024

Dates:

Hotel Accommodations:

Consular Service (Renewal Passport Only)

 • Passport Renewal Applications (Must complete all the forms and required document before coming to this consular camp!

Donations

 • Your donation covers operating costs, including venue charges, services, materials, and tips for services.

Organized By:

 • Nepal Embassy Washington DC
 • Nepal Consulate office Seattle Washington

Sponsors

 • 7 Summits Foundation
 • Nepal Consulate Seattle WA

Supporters

 • NSS
 • WSNCC
 • US Nepali Veteran Army, Washington State
 • Veterans of US Army

Registration Deadline: May 24th, 2024

 

नेपाली राजदूतावास

वाशिङ्गटन, डि.सी.

मितिः 2081।1।26

(मे 8, 2024)

वाशिङ्गटन राज्यको सियाटल शहरमा संचालन हुने कन्सुलर सेवा शिविर सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाली राजदूतावास, वाशिङ्गटन, डि.सी. ले वाशिङ्गटन राज्यको Seattle स्थित देहायको स्थान, मिति र समयमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी घुम्ती शिविरमार्फत राहदानी नवीकरणको सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोले उक्त मिति र समयको लागि अनलाइन आवेदन भरी appointment लिएर राहदानी नवीकरणको सेवा लिन राजदूतावास सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ।

घुम्ती शिविर आयोजना हुने स्थान, मिति र समय

स्थानः Hilton Garden Inn,

16630 Way Redmond, WA 98052

मितिः मे 30 जुन 3, 2024

समय: बिहान ९ बजेदेखि साँझको ५ बजेसम्म (दिउँसो 1-2 बजेसम्म Lunch Break)

विद्युतीय राहदानी (e-Passport) नविकरणका लागि फाराम (online application) भर्ने तथा appointment लिने तरिकाः

 • सर्वप्रथम आफ्नो कम्प्युटर/ल्यापटप वा मोबाईलको Date and Time Setting मा गई Time Zone “Kathmandu, Nepal” छनौट गर्नु पर्नेछ।

 • https://emrtds.nepalpassport.gov.np/ मा गई Apply for Passport छनौट (Select) गरेपश्चात Renewal /Replacement(Lost/Stolen) वा हातले लेखेको राहदानी नवीकरणको लागि First Issuance छनौट गरी Ordinary 34 pages मा Proceed गर्नु पर्नेछ।

 • Appointment Country Other छनौट (Select) गरी Appointment Location – NE, Washington DC छनौट गर्नु पर्नेछ।

 • तत्पश्चात् सियाटल घुम्ती शिविरका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको देहायको Appointment Date छनौट गरी सम्पूर्ण विवरण भरिसकेपछि अन्त्यमा barcode सहितको PDF फाराम Download गर्नु पर्नेछ। (डाउनलोड गरिएको फारामको दाँयापट्टि छेउमा र Bottom मा बारकोड रहेको देख्न सकिनेछ)

सियाटल घुम्ती शिविरका लागि देहायका मितिमध्ये कुनै एक दिन छनौट गरी appointment लिन सकिनेछः

1. जुन 1, 2024

2. जुन 2, 2024

 • उक्त बारकोडसहितको फारामको Scanned PDF Copy, राहदानी र नागरिकताको फोटोकपी attach गरी May 24 अगावै Verification का लागि दूतावासको इमेल [email protected] मा पठाउनु पर्नेछ।

फाराम Verify नगरी निवेदकले भरेको Details/Data Retrieve गर्न नसकिने र सो नभई Biometrics लिन नसकिने भएकोले फारामलाई Verification को लागि अनिवार्य रुपमा May 24 भित्र दूतावासमा पठाउनुपर्नेछ। अन्यथाः शिविरबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने छैन।

 • डाउनलोड गरिएको फारामको प्रिन्ट प्रति तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित माथि उल्लिखित तोकिएको स्थान र समयमा आवेदक स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ।

 • घुम्ती शिविरमा सेवा लिन आउने मिति र समय स्थानीय आयोजकको संयोजनमा नै उपलब्ध हुने हुँदा आवेदन फाराम verification का लागि दूतावासमा माथिको इमेलमा पठाउँदा अनिवार्य रुपमा आफ्नो इमेल र मोबाइल नम्बर समेत पठाउन पर्नेछ। दूतावासले प्राप्त आवेदन फाराम तथा सम्पर्क विवरण first-come-first-serve को आधारमा स्थानीय आयोजकलाई उपलब्ध गराउनेछ र त्यसैका आधारमा स्थानीय आयोजकले Appointment उपलब्ध गराउनेछ।

विद्युतीय राहदानी (e-Passport application) का लागि शिविरमा आउँदा ल्याउनुपर्ने आवश्यक कागजातहरु:

 • सक्कल नागरिकता र सोको प्रतिलिपि

 • नाबालकको हकमा नाबालक परिचयपत्र तथा बाबु र आमा को नागरिकताको प्रतिलिपि

 • सक्कल राहदानी र सोको प्रतिलिपि

 • Biometrics का लागि रीतपूर्वक अनलाईन फाराम (https://emrtds.nepalpassport.gov.np/) भरी सोको बारकोड सहितको प्रिन्टआउट प्रति

 • राहदानी दस्तुर देहायबमोजिम हुनेछः

Services

Payment with Debit Card

Payment with Credit Card

Passport 34 Pages

$153.00

$150 + 3%

Minor’s Passport (under 10 years)

$76.75

$75 + 3%

Passport Lost/Damaged

$306.00

$300 + 3%

Passport Lost/Damaged (Minor under 10 years)

$153.00

$150 + 3%

नोटः राहदानी दस्तुर डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डबाट मात्रै भुक्तानी गर्न सकिनेछ।

 • नयाँ राहहदानी प्रिण्ट भई राजदूतावासले राहदानी विभागबाट प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित आवेदकको ठेगानामा पठाउन पहिले नै पैसा तिरीसकेको आफ्नो पूरा ठेगाना लेखेको फिर्तिखाम (Self Addressed Prepaid Return Envelope)

राहदानी सेवा सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया, आवश्यक कागजात दूतावासमा नियमित आवेदन दिँदा गरिने प्रक्रिया सरह हुनेछ विस्तृत जानकारीको लागि https://us.nepalembassy.gov.np/passport/ मा गई हेर्न सकिनेछ।

थप जानकारी आवश्यक भएमा देहायका सम्पर्क व्यक्ति वा नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिनेछः

स्थानीय सम्पर्क व्यक्तिहरु

A C Sherpa, Honorary Consul of Nepal in Seattle, Cell No.- (206) 324-9000